ΟΔΗΓΙΕΣ
Α) Γενικές Οδηγίες πρόσβασης
 1. Οι υπάρχοντες χρήστες για την ενεργοποίηση εκ νέου του λογαριασμού τους θα λάβουν σχετικό mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την δημιουργία του λογαριασμού. Προσοχή, το email ενεργοποίησης ενδέχεται να πηγαίνει στον φάκελο ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. Συστήνουμε να «ελέγχετε» το σχετικό φάκελο για τη λήψη email. Με την πρώτη είσοδο στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό που έχετε λάβει, θα πρέπει να αλλάξετε το συνθηματικό. Η αλλαγή γίνεται μέσω της επιλογής "Διαχείριση Λογαριασμού" της σελίδας: https://logon.ops.gr.
  Το νέο συνθηματικό πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο έξι (6) χαρακτήρες, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 αριθμητικοί χαρακτήρες και υπάρχει διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα κωδικών οι χρήστες των δικαιούχων πρέπει να επικοινωνούν μόνο με τον διαχειριστή του γραφείου ΟΠΣ της αρμόδιας ΔΑ/ΕΦ στην οποία έχει υποβάλει το αίτημα για την δημιουργία κωδικού πρόσβασης. Στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να δείτε εδώ.
 2. Σε περίπτωση νέου φορέα δυνητικού δικαιούχου έργων ΕΣΠΑ, παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα στοιχείων φορέα και αποστείλετε την στον εκάστοτε Φορέα Διαχείρισης.
Β) Οδηγίες τεχνικής φύσης - Σημαντικές διευκρινίσεις
Η Εφαρμογή του ΟΠΣ 2014-2020 είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου https://logon.ops.gr και έχει αναπτυχθεί και πιστοποιηθεί σε περιβάλλον σταθμών εργασίας με:
 • Λειτουργικό σύστημα MS-Windows 32-bit ή 64-bit (έκδοση 7 ή νεώτερη)
 • Κεντρική μνήμη (RAM) τουλάχιστον 2GΒ (συνιστάται 4GΒ και άνω)
 • Φυλλομετρητής ιστοσελίδων (web browser) Google Chrome (συνιστάται έκδοση 40 ή νεώτερη)
Συνιστάται αντίστοιχη σύνθεση στο PC σας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης συμβατότητα.
Επιπροσθέτως πρέπει οι ρυθμίσεις του PC να λαμβάνουν υπόψη τα εξής:
 • Να μην υπάρχει αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων
 • Είναι πιθανό η σωστή λειτουργία του ΟΠΣ να επηρεαστεί από κάποια πρόσθετα προγραμμάτων περιήγησης που εκτελούνται κατά την προσπάθεια βελτίωσης των προγραμμάτων περιήγησης εκτέλεση. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εφαρμογή, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε όλα τα πρόσθετα των προγραμμάτων περιήγησης.
Με δεδομένη την τεχνολογική συμβατότητα των προτύπων JavaScript είναι δυνατόν κατά παρέκκλιση των παραπάνω και με μέριμνα και ευθύνη του χρήστη να χρησιμοποιηθεί σταθμός εργασίας με σύνδεση στο Internet και με:
 • Οποιοσδήποτε web browser κοινής χρήσης π.χ. Opera ,Mozilla Firefox, Microsoft Edge κ.ά.
 • Οποιοδήποτε λειτουργικό περιβάλλον υποστηρίζει κάποιον από τους παραπάνω συμβατούς browsers.
 • Επαρκή κεντρική μνήμη, λοιπούς υπολογιστικούς πόρους (επεξεργαστής, αποθήκευση) και ρυθμίσεις σύμφωνα με τα παραπάνω.
Στις περιπτώσεις αυτές δεν αποκλείονται μικροασυμβατότητες ή χαμηλότερες ταχύτητες λόγω μη επάρκειας πόρων.